06 20427581 n.mertens@inverb.nl
Selecteer een pagina

Coaching


 

Wij bieden coaching en begeleiding/ sparring voor functionarissen op alle niveaus in een organisatie.

Dat kan gaan om begeleiding van een team of geleding zoals een Raad van Toezicht, een bestuur of College van Bestuur/ Raad van Bestuur of een algemene directie. Het kan ook gaan om een management team. Soms gaat het om de omgang tussen twee geledingen zoals een toezichthoudend orgaan en een bestuur (lees meer)

Coaching, begeleiding of sparring bieden we ook voor individuele personen.

We gaan altijd uit van uw vragen. We houden een intake om kennis te maken en vragen te bespreken. Daarbij gaan we na of er van uw kant en vanuit onze kant een wederzijdse ‘klik’  is en of de voorgestelde coach de meest aangewezen persoon is om u te coachen of met u te sparren over de vragen die u heeft. Het kan gaan om uiteenlopende vragen:

  • hoe vul ik het toezichthouden in?
  • Hoe geef ik leiding (zowel bij ervaren leidinggevende als beginnend leidinggevende) en hoe ben ik daarin authentiek vanuit mezelf?
  • Hoe bereik ik als leidinggevende de resultaten die ik wil?
  • Hoe geef ik dit veranderingsproces leiding?
  • Wat wil ik met mijn loopbaan en wat betekent mijn werk voor mij?
  • Hoe los ik mijn functioneringsprobleem op?
  • Hoe re-integreer ik in mijn werk?

Bij onze coaching en begeleiding gaan we altijd uit van het willen vergroten van uw eigen oplossend vermogen. Met andere woorden: vergroot u uw handelingsrepertoire?

Bij een coachingstraject of sparring houden we tussentijds evaluatiemomenten. Is er inderdaad die klik? Leveren gesprekken voldoende meerwaarde voor u op en is er inderdaad sprake van een toename in eigen handelingsrepertoire.