06 20427581 n.mertens@inverb.nl
Selecteer een pagina

Governance


 

Governance:

  • Ondersteuning opstellen toezichtskader en werkwijze Raad van Toezicht en College van Bestuur SALTO, Eindhoven
  • Ontwikkeltraject governance Hart- en Vaatgroep Nederland
  • Samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee:  inrichting governance structuur, inrichtingsdocumenten, te voeren beleid en toerusting intern toezicht, ondersteunen bestuur