06 20427581 n.mertens@inverb.nl
Selecteer een pagina

(HER)Inrichting van organisaties


 

(her)Inrichting van organisaties en organisatie ontwikkeling:

  • Onderwijsbegeleidingsdiensten, bij de omslag van gesubsidieerd werken naar zakelijke dienstverlening, onder meer ontwerp en inrichting van accountmanagement modellen en zakelijke bedrijfsvoering adviesbureau
  • Vereniging voor Nutsonderwijs, departement ’s-Hertogenbosch
  • Aanpassen management structuur VCVO, Leiden
  • Openbaar onderwijs Oosterhout (NBr)
  • Ontwerp en inrichting meerdere fusie-organisaties in primair en voortgezet onderwijs, op alle niveaus van de organisatie, zowel toezicht, bestuur en management, ondersteunende organisatie
  • Functiegebouw vernieuwen PROO Leiden
  • Strategische positionering van het speciaal onderwijs onder invloed van Passend Onderwijs, Leiden, Utrecht
  • Lycra, onderdeel van DuPont de Nemours, Dordrecht site (downsizing personeelsformatie en reorganiseren primair proces)
  • Stichting De Pels Utrecht (reorganisatie)
  • Herontwerp organisatie Unicoz Zoetermeer (leiding in het VO, stafbureau)