06 20427581 n.mertens@inverb.nl
Selecteer een pagina

Praktische jaarcyclus toezicht en bestuur


 

Ontwerp en inrichting praktische jaarcyclus toezicht en bestuur

We richten in samenwerking met u een praktische jaarcyclus in met de volgende elementen:

  1. Toezichtskader met een volledige set beleidsuitspraken, toetscriteria voor intern toezicht;
  2. Meerjarige agenda voor intern toezichthouden en agenda per jaar;
  3. Format voor het houden van vergaderingen door de toezichthouder;
  4. Eenvoudig systeem van up to date houden en actualiseren van beleidsuitspraken door de toezichthouder;
  5. Format voor het maken van verantwoordingsrapportages door bestuur of management aan de toezichthouder;
  6. Praktische ondersteuning, indien gewenst, bij het (leren) uitvoeren van de cyclus, zowel voor toezicht als bestuur/management.

pg logo 3

logo2