06 20427581 n.mertens@inverb.nl
Selecteer een pagina

Wie is InVerb?

 

InVerb B.V. is een organisatie adviesbureau gestart door Niek Mertens.

Visie

InVerb is de afkorting van “In Verbinding”.

Organisaties bestaan uit mensen. Resultaten komen tot stand door de inzet en de samenwerking van mensen. Door doelen van de organisatie en persoonlijke doelen en drijfveren op elkaar af te stemmen. Resultaten en mensen centraal, aan elkaar gekoppeld.

Pas als je in verbinding bent, komen de dingen tot stand die jij, de ander of de organisatie graag wil laten gebeuren. Verbinding met jezelf, met de ander of anderen, verbinding tussen strategie/beleid en uitvoering, verbinding tussen wat je wenst en wat je als resultaat bereikt. Verbinding tussen mensen in hun gezamenlijke ambitie, in de afstemming van hun belangen ook. Dat vraagt om betrokkenheid maar ook om invloed kunnen uitoefenen op je eigen werk.

“In Verbinding” staat voor mij ook hoe ik, van binnenuit, doorleefd, mijn werk graag doe voor klanten en opdrachtgevers. Graag maak  ik verbinding met mensen, met en in teams, met de organisatie en met de ontwikkeling daarvan. Met als doel resultaat bereiken.

Verb is in de vertaling uit het Engels: ‘werkwoord’: in actie zijn, in actie komen, bewegen. Het logo dat ik gekozen heb, geeft mijn streven en visie weer: in beweging zijn of komen, ontwikkelen, in samenhang tussen de dingen, zonder dat vervreemding optreedt, de dingen in elkaar laten passen….samenhang en een sluitend geheel…

Waarom kiest u voor InVerb?

  • Zeer betrokken opstelling
  • Onafhankelijk
  • Werkend vanuit authenticiteit en integriteit
  • Goed luisterend, in co-creatie met u en uzelf als eigenaar van uw proces
  • U krijgt maatwerk
  • Veel ervaring, met name in het onderwijs, maar ook daarbuiten, in uitvoering, leiding geven, strategie en beleid opstellen, besturen en toezicht houden
  • U krijgt kwaliteit
  • Resultaatgerichtheid, helderheid, gekoppeld aan aandacht voor mensen en processen
  • Werkend met partners, in teamverband: voor u steeds de juiste expertise bij uw vragen

Het bureau werkt vanuit verbindingen met samenwerkingspartners, met als doel voor de klant de best mogelijke ondersteuning te bieden in organisatie-ontwikkeling en persoonlijke groei. De beste expertise voor de juiste vraag, de goede hulp op maat, waar gewenst in teamverband.

Mens worden staat voor:

je ontvouwen, je ontplooien, bijna letterlijk, als individueel mens, en je oprichten, iemand worden, in een doorgaande ontwikkeling. Van de gebogen houding, die wij hebben voor onze geboorte tot een volwassen mens worden, zowel naar lichaam en geest, in emotie ook. Of: er bovenop komen, je ergens uit of bovenuit werken. Meer mens worden.