06 20427581 n.mertens@inverb.nl
Selecteer een pagina

 Fusies onder meer in het (Primair en voortgezet)  onderwijs


 

 • Fusiebegeleiding van verschillende Onderwijs Begeleidings Diensten, onder meer Midden en Oost Brabant, Nijmegen en Arnhem, Assen etc
 • Omzetting VCOZ Zoetermeer in stichting (PO en VO onderwijs)
 • Bestuurlijke fusie Una Scholengroep en SKOZ Zoetermeer , vorming van Unicoz Scholengroep (PO en VO onderwijs)
 • Bestuurlijke fusie Willem van Oranje College (VO) en De Basis (PO)
 • Voorgenomen bestuurlijke fusie Visser ’t Hooft Lyceum en PCS, Leiden (VO en PO onderwijs)
 • Bestuurlijke fusie VPCVO (VO) en PCBO (PO), Delft
 • Vooronderzoek naar wenselijkheid en haalbaarheid van bestuurlijke samenwerking tussen Heerenlanden College, CS De Hoven en Logos, Leerdam/Gorinchem
 • Fusie VKO (Vereniging Katholiek Onderwijs) en Verus (voorheen: Besturenraad)
 • Fusie 2 SBO scholen regio Waalwijk
 • Onderzoek samenwerking tussen vijf besturen protestants-christelijk onderwijs
 • Bestuurlijke fusie stichting Willem van Oranje, De Koningsschool en De Bron, Waalwijk