06 20427581 n.mertens@inverb.nl
Selecteer een pagina

 Begeleiden van veranderingsprocessen en  procesbegeleiding


 

  • Inamed, gespreksleiding jaarlijkse forecast dagen verkoopkantoren Europa en Zuid-Amerika
  • Ontwikkeltraject Leerpark Arentheem College, Arnhem
  • Conflictbegeleiding/procesinterventie meerdere ministeries bij ontwikkeling nieuwe aanpak van de Kustwacht
  • Postfusie begeleiding ontwikkeling organisatie bij meerdere fusie-organisaties
  • Invoering van bovenschools management in meerdere organisaties in het onderwijs
  • Verandering en invoering van nieuwe management structuur
  • Veranderingstraject / MT begeleiding Mondriaan College, Oss, Leonardo Da Vinci Scholengroep, Leiden
  • Procesbegeleiding en teamlead sociaal-organisatorisch team fabriekssluiting, uitvoering sociaal plan, DuPont de Nemours Nederland
  • Specifieke procesbegeleiding MT binnen 1 locatie van Leonardo da Vinci Groep, Leiden