06 20427581 n.mertens@inverb.nl
Selecteer een pagina

Kies een artikel

 Governance vraagstukken


 

Governance vraagstukken: toezicht en bestuur, management (specifiek de  toepassing van Policy Governance®):

 • Inrichting Raad van Toezicht en College van Bestuur bij omzetting van vereniging naar stichting Una Scholengroep Zoetermeer en invoering Policy Governance (PG)
 • Inrichting RvT en CvB stichting Willem van Oranje Waalwijk en introductie PG
 • Voortgezette ontwikkeling PG bij Unicoz Zoetermeer en verzorgen opleiding van de RvT, ondersteuning CvB bij vertaling governance naar algemene directies
 • Het maken van verantwoordingsrapportages door bestuur aan toezichthouder
 • Analyse en advies voor Raad van Commissarissen en directeur/bestuurder Woningbouwvereniging De Sleutels Leiden
 • Analyse en feedback op governance praktijk PRODAS Asten
 • Voordracht Vereniging van Toezichthouders in het Onderwijs (VTOI)
 • Workshops over de Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur, over de scheiding van toezicht en bestuur
 • Advies inrichting governance Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Voortgezet Onderwijs gemeenten Waddinxveen en Boskoop
 • Toepassing Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur, onder meer bij REC Chiron, Boxtel, School met de Bijbel, Zuilichem, SKOM, Heel en andere onderwijsinstellingen
 • Inrichtingsdocumenten (statuten rechtspersoon, Reglement van Bestuur en Toezicht, management statuut), onder meer bij Unicoz, stichting Willem van Oranje, SKOM, de Onderwijsspecialisten, REC Chiron, School met de Bijbel, Pallas Athene College.
 • Zelfevaluatie Raden van Toezicht QliQ Helmond, Unicoz Zoetermeer, stichting Willem van Oranje Waalwijk
 • Reflectie op governance praktijk Raad van Toezicht en bestuur Strabrecht College, Geldrop
 • Introductie Policy Governance bij Raad van Toezicht Udens College
 • Scholing/ opleiding Raden van Toezicht stichting Willem van Oranje College Waalwijk, Strabrecht College Geldrop, CSG De Waard Oud-Beijerland
 • Herijken governance praktijk bestuur en directie Koningin Wilhelminaschool, Hardinxsveld-Giessendam
 • Introductie en invoering Policy Governance praktijk bestuur en directie Welzijnskwartier, Katwijk
 • Introductie PG in SWV PO Waalwijk, reglement toezicht en bestuur opstellen