06 20427581 n.mertens@inverb.nl
Selecteer een pagina

Passend Onderwijs


 

Passend Onderwijs:

  • Stichting De Pels, cluster 4 onderwijs (SO en VSO), Utrecht: interim directeur-bestuurder. Maken van een analyse, plan van aanpak: 3 jaar leiden van het revitaliseren van de stichting en de scholen, inpassen in passend onderwijs en onderbrengen in breder bestuurlijk construct
  • Deelname als interim directeur-bestuurder in het samenwerkingsverband Sterk-VO Utrecht: meedenken in de voorlopersfunctie Passend Onderwijs (experimentenwet)
  • Leiden herpositionering van de dienst Ambulante Begeleiding van De Pels
  • (her-)ontwerp en inrichting/ invoering werkwijzen passend onderwijs binnen SALTO, organisatie met 22 scholen voor primair onderwijs, Eindhoven
  • Samenwerkingsverband primair onderwijs Goeree-Overflakkee: interim directievoering: maken van analyse bij bestuurlijke stagnatie, integraal plan van aanpak, leiden plan van aanpak/ revitaliseren SWV, ontwerp en invoering van een gezamenlijke werkorganisatie SWV PO en SWV VO op Goeree-Overflakkee