06 20427581 n.mertens@inverb.nl
Selecteer een pagina

 

Analyse van conflict tussen toezicht en bestuur


 

Een conflict tussen toezicht en bestuur of bestuur en (algemene) directie in governance vraagstukken heeft nogal eens goed te traceren oorzaken of aanleidingen. Daarbij gaat het niet altijd alleen over rolverwarring. Het gaat soms ook over houding en gedrag bijvoorbeeld op basis van een (impliciete?) visie op leiderschap en hiërarchie. Over intermenselijk verkeer. Vaak precair, zeker met de bijzondere positie van het bestuur in het Nederlandse funderend onderwijs.
Wij hebben al vaak mogen helpen bij het analyseren en helpen oplossen van conflictsituaties of spanningen tussen toezicht, bestuur en management.

pg logo 3

logo2