06 20427581 n.mertens@inverb.nl
Selecteer een pagina

 Feedback op uw (policy) governance praktijk


 

Heeft u behoefte aan een grondige feedback op uw praktijk van toezicht en bestuur? Of bent u een bestuur en/of algemene directie en wilt u feedback? Desgewenst kunt u daarbij gerichte en expliciete vragen aan ons voorleggen. Wij gaan uit van maatwerk en zorgvuldigheid. Daarom houden we graag een kennismakings- en intake gesprek met u.  Wij geven zowel feedback op een meer traditionele praktijk als op Policy Governance® praktijk. Als u ons uw relevante documenten stuurt en notulen, verzorgen wij voor u:

  • Intake gesprek
  • Bestudering van documenten en notulen
  • Opstellen van analyserapport over uw praktijk incl. adviezen en beantwoording van vragen
  • Met indien nodig tussentijds contact
  • Bespreking van het analyserapport met u

De opbrengst voor u :

  • eerlijke, inhoudelijk grondige feedback
  • een rijke serie handvatten die u kunt gebruiken om uw governance praktijk verder te ontwikkelen of te verbeteren

pg logo 3

logo2