06 20427581 n.mertens@inverb.nl
Selecteer een pagina

 Inrichten modellen toezicht en bestuur


 

We bespreken met u de modellen toezicht en bestuur die mogelijk zijn in uw situatie. En helpen u met de keuze, afhankelijk van uw besturingsfilosofie en context.

We beschrijven voor u het model in inrichtingsdocumenten:

  • Statuten opstellen of statutenwijziging
  • Reglement van bestuur en toezicht
  • Management statuut opstellen of wijzigen

Daarbij beschrijven we heldere en onderscheiden rollen.

pg logo 3

logo2