06 20427581 n.mertens@inverb.nl
Selecteer een pagina

Advies, begeleiding en ondersteuning bij toepassen van policy governance


 

Wij bieden ondersteuning en advies bij de toepassing van alle onderdelen van Policy Governance, onder meer bij:

  • Opstellen of aanpassen/evalueren van beleidsuitspraken en toetskader
  • feedback op de wijze van vergaderen van de toezichthouder en het bestuur
  • wijze van omgang tussen toezicht en bestuur
  • vragen en afleggen van verantwoording, monitoring (en de relatie met management informatie)
  • bespreken van knelpunten of dilemma’s in toezicht, bestuur en management
  • jaaragenda en jaarcyclus van toezichthouder
  • nascholing, herscholing

pg logo 3

logo2