06 20427581 n.mertens@inverb.nl
Selecteer een pagina

Introductie bijeenkomst policy governance


 

Gunt u zichzelf een prikkelende en uitnodigende andere kijk op toezicht en besturen?

We bieden u in een bijeenkomst van 3 of 4 uur een introductie in de principes en praktische toepassing van Policy Governance. Een inspirerende bijeenkomst met verrassende vragen en ‘eye openers’!

Aan u wat u gaat doen met het feit dat u op het andere been wordt gezet….

“Governance theorie zonder praktische inslag is leeg
en governance praktijk zonder theorie is blind”

Een introductie in Policy Governance is bedoeld om inzicht te krijgen in de werking van de benadering ten behoeve van het werk van de toezichthouder en de relatie met stakeholders  en het  College van Bestuur (of: voor bestuur en algemene directie). Het totale instrumentarium en de samenhang van Policy Governance wordt toegelicht, toegespitst op de specifieke situatie van de organisatie. Op basis van deze introductie is er voldoende kennis om een gefundeerd besluit te nemen over de opbrengsten van Policy Governance in de specifieke situatie van de toezichthouder en de onderwijsinstelling. Tevens wordt ingegaan op de samenhang met de meest recente wet- en regelgeving in onderwijs waaronder de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur.

De introductie is duurt een half dagdeel met ongeveer een half dagdeel voorbereiding om het organisatie-specifiek te maken.

pg logo 3

logo2