06 20427581 n.mertens@inverb.nl
Selecteer een pagina

Ontwikkelen van een inhoudelijk repertoire


 

U bent er niet met een model kiezen en een structuur inrichten. Nog te vaak ontbreekt het aan een inhoudelijke invulling van toezicht en bestuur en de onderlinge omgang daartussen. We helpen u bij het ontwikkelen van een inhoudeijk repertoire:

  • Opstellen van beleidsuitspraken
  • Het maken van een toezichtskader met expliciete toetscriteria
  • Een werkwijze voor het vragen en afleggen van verantwoording
  • Opstellen van een jaaragenda voor de toezichthouder
  • Het regelen van het toezichthouden zelf en de omgang tussen toezicht en bestuur

pg logo 3

logo2