06 20427581 n.mertens@inverb.nl
Selecteer een pagina

Vertalen naar bestuur en management


 

Wat als er geen vertaling is of slechts een gebrekkige vertaling tussen toezicht, bestuur, management en het primair proces. Het gebeurt op de werkvloer! Hoe wordt in de organisatie de cirkel rond gemaakt? Hoe doe je dat?

Hoe kan het bestuur het beleid vertalen naar de organiatie en wat betekent dat voor functies en rollen in de aansturing van de organisatie, voor verantwoording afleggen?

Wat heeft een docent te maken met wat een Raad van Toezicht opmerkt?

Vanuit onze kennis en eigen uitvoerende ervaring in alle lagen van onderwijs helpen wij u om dit vraagstuk te ontwikkelen en door te voeren. En ja: dat betekent nogal wat in de organisatie. Met als doel: dat de organisatie op alle onderdelenopbrengsgericht kan werken en presteert wat er van verwacht mag worden.

pg logo 3

logo2