06 20427581 n.mertens@inverb.nl
Selecteer een pagina

 

Leergang voor toezichthouders


 

Wij verzorgen op verzoek een leergang voor toezichthouders en bestuur gezamenlijk over het (gaan) toepassen vanPolicy Governance. Dat doen we op maat van uw context en visie. Zo’n leergang beslaat, afhankelijk van uw situatie en wensen, vijf tot zes bijeenkomsten van 3 uur.

De leergang Policy Governance heeft als doel om stichtings- en verenigingsbesturen, Raden van Toezicht, Colleges van Bestuur en/of directeuren op het gewenste kennisniveau te brengen voor een implementatie van Policy Governance. Omdat het kennis betreft die gestoeld is op een nieuw adagium die een nieuwe houding en andere automatismen kunnen verlangen, wordt de leergang bij voorkeur voor teams die samenwerken gehouden, zodat men samen door het proces van verandering kan, en alle voorbeelden op de eigen organisatie gestoeld kunnen zijn. Bijvoorbeeld voor een RvT en CvBsamen of een bestuur en algemene directie samen.

De leergang omvat alle relevante aspecten van Policy Governance, en kan integraal onderdeel van een implementatietraject zijn of als her- of nascholing plaatsvinden. De leergang wordt namelijk ook gegeven voor mensen die aan de slag moeten in een omgeving waar Policy Governance reeds geïmplementeerd is.

pg logo 3

logo2