06 20427581 n.mertens@inverb.nl
Selecteer een pagina

Over Policy Governance


 

Policy Governance is de enige consistent inhoudelijke en volledige benadering van toezicht en bestuur.

Wij bieden ondersteuning en advies bij alle aspecten van Policy Governance. Van introductie en  ontwerp op uw maat, tot invoering en onderhoud, follow up. Van toezicht tot vertaling op de werkvloer. Van scholing tot feedback op de toepassing door u.

Governance is maar al te vaak een verhaal van “De kleren van de keizer”. Al mag je dat niet te hard zeggen, want dat vindt de keizer niet altijd zo leuk. Toezicht en bestuur kent vaak een traditionele werkwijze waarbij het navragen van dossier informatie, het bespreken van begroting etc tot een ritueel wordt, zonder toetsingscriteria en zonder daarbij werkelijk grip te krijgen waar het in de organisatie over gaat, of over zou moeten gaan. Met alle respect voor alle deskundigheid en betrokkenheid: het kan beter!

“Een gezelschap bekwame mensen is nog geen bekwaam gezelschap”

Governance is, uit naam van echte eigenaren (aandeelhouders) of “morele eigenaren” (non-profit, instellingen met een maatschappelijke opdracht), erop toezien dat een organisatie te verantwoorden resultaten levert, gerealiseerd op een te verantwoorden wijze.

John Carver, de grondlegger van Policy Governance® stelde fundamentele, common sense vragen over governance van een organisatie. Hij ontwierp een aantal principes en een werkwijze om de antwoorden op die fundamentele, voor de hand liggende vragen in praktijk te brengen.

Hij had ook een waarschuwing bij die praktische en gegronde aanpak: “it is simple but not easy”. Het vraagt dus discipline en ontwikkeling, onderhoud. Maar de beloning is groot: inhoudelijk adequate governance van een organisatie, van toezicht en bestuur. Waarbij de verwachtingen die aan de organisatie worden gesteld, vooraf zijn geëxpliciteerd. Waarbij de organisatie daadwerkelijk presteert waarvoor zij bestaat. En zich daarover te allen tijde kan verantwoorden. Door adequaat toezicht uit te oefenen.

“Don’t ask how it is, if you didn’t say how it should be!”

Enkele van de fundamentele vragen:

*Wat is het bestaansrecht van de organisatie (nu en de komende periode):

“Levert de organisatie de prestatie die de belanghebbenden (stakeholders) van haar mogen verwachten en vermijdt de organisatie daarbij wat onverantwoordelijk zou zijn of onethisch?” Wat vragen belanghebbenden in de toekomst van de organisatie?

*Wat is Toezicht houden op de organisatie:

Namens wie zit de toezichthouder er? Wat is de rol van de toezichthouder? Wat juist niet? Hoe geeft de toezichthouder zijn rol een inhoudelijk repertoire, zodat sprake is van adequaat toezicht? Hoe kan de toezichthouder garanderen dat de organisatie de prestaties levert die mogen worden verwacht? En dat vermeden wordt wat zou moeten worden vermeden?

“It’s not management one step up, it’s ownership one step down!”

*Wat is de rol van het bestuur of het algemeen management/ algemene directie? En hoe verhoudt zich dat tot het toezicht?

* Hoe kun je verantwoording vragen en afleggen?

Wij bieden u de volgende begeleiding en producten op gebied van governance:

 1. Reflectie bijeenkomst op uw governance praktijk
 2. Feedback op uw (Policy) governance praktijk
 3. Inrichten modellen toezicht en bestuur
 4. Introductie bijeenkomst Policy Governance
 5. Ontwikkelen van een inhoudelijk repertoire
 6. Ontwerp en inrichting praktische jaarcyclus toezicht en bestuur
 7. Vertalen naar bestuur en management
 8. Leergang voor toezichthouders
 9. Advies, begeleiding en ondersteuning bij toepassen van Policy Governance
 10. Coaching van leden RvT of bestuur, leden algemene directie
 11. Analyse van conflict tussen toezicht en bestuur of bestuur en algemene directie en ondersteunen van de oplossing