06 20427581 n.mertens@inverb.nl
Selecteer een pagina

Begeleiden van teams


 

BEGELEIDEN VAN MANAGEMENT TEAMS EN TEAMS IN PRIMAIR PROCES EN ONDERSTEUNING (STAF)

Wij begeleiden management teams, teams in het primair proces en teams in ondersteunende diensten. In elk van die gebieden heeft InVerb ervaring in het opstellen van een werkplan of teamplan. Wat wordt er van het team verwacht? Welk bestaansrecht heeft het team en kan en wil het team dat bestaansrecht waarmaken?

We bieden ondersteuning in teamvorming en teamontwikkeling. Zowel ten aanzien van het plannen van resultaten als het regelen van afleggen van verantwoording.

Daarnaast vooral het proces van teamvorming: Wat is de collectieve ambitie van het team? Hoe is het team samengesteld, wie levert welke bijdrage, hoe wordt (beter) samengewerkt? Hoe is de team georganiseerd?

We zetten verschillende instrumenten in, afhankelijk van het traject. Een van die instrumenten is Insights.

Voor management teams: Hoe geven we leiding, welke visie delen we met elkaar, hoe sturen we de organisatie of het onderdeel aan en hoe bereiken we de beoogde resultaten? Hoe ondersteunen we elkaar?

Welke aspecten zijn voor een effectief teamfunctioneren van belang. Hoe wordt een team succesvol?

We gaan uit van uw specifieke situatie en vragen. Dat betekent dat we uitgaan van een intake en dat een teambegeleidingstraject altijd werk op maat zal zijn.