06 20427581 n.mertens@inverb.nl
Selecteer een pagina

 HRM beleid en personeelsbeleid


 

Een van de specialisaties van InVerb is het ontwerp en de invoering van HRM beleid binnen organisaties. Binnen het onderwijs en ook in profit. We helpen u met:

 • Integraal HRM beleid opstellen en doorvoeren
 • Ontwerp gesprekkencyclus met medewerkers
 • Invoeringstraject gesprekkencyclus:
  • Planningsgesprekken: hoe maak ik de bijdrage van een medewerker concreet bespreekbaar? Hoe maak ik afspraken over resultaten, competenties en ontwikkeling van iemand in mijn team of afdeling? Hoe maak ik die SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden)?
  • Functionerings- en voortgangsgesprekken: hoe bespreek ik het functioneren en de voortgang?
  • Ontwikkelingsgesprekken/ POP’s : hoe kan ik ontwikkeling koppelen aan de organisatiedoelen? Hoe regel ik de ontwikkeling van individuen en teams? Hoe kan ik daar afspraken over maken?
  • Beoordelen: Waarom beoordeel ik? En hoe doe ik dat, zo dat het meerwaarde oplevert voor de persoon en voor de organisatie?
  • Belonen: hoe kan ik beloning toepassen op basis van een gegeven beoordeling?
 • Verzorgen van trainingen en intervisie bijeenkomsten in het voeren van gesprekken voor leidinggevenden en voor medewerkers.