06 20427581 n.mertens@inverb.nl
Selecteer een pagina

Fusies


 

FUSIES ONDER MEER IN HET (PRIMAIR EN VOORTGEZET) ONDERWIJS

Wij hebben veel ervaring met fusies in het onderwijs. De laatste jaren hebben we meerdere fusies tussen PO en VO organisaties met succes begeleid, onder meer in het christelijk en katholiek onderwijs. We begeleidden ook de fusie van de koepelorganisaties in deze sectoren (Verus en VKO). We werken (dat doen we moet weg) Dat doen we vanuit een gedegen kennis en ervaring in het onderwijs op alle niveaus, van lesgeven tot toezichthouden. En met ervaringskennis van zo’n veranderingsproces.

De vraag is; “Waarom zou u willen fuseren? Wat is de noodzaak en urgentie ervan? Wat gaat er dan beter? Wat merken leerlingen en ouders, personeel daarvan?” Of gaat u samenwerking aan met partners in de regio?

Wij bieden u fusiebegeleiding, uitgaande van meerwaarde van een bestuurlijke samenvoeging en draagvlak bij de betrokkenen. In onze fusiebegeleiding gaan we daarom uit van maatwerk, met drie benaderingen die elkaar aanvullen:

  1. Begeleiding op inhoud.
    Hierbij gaat het onder meer over het te voeren beleid, te bereiken resultaten, de inrichting van de organisatie op alle niveaus, de procedures, de juridische kanten van de samenvoeging, governance, fusietoets etc.
  2. Procesbegeleiding.
    In onze ogen is een goed fusieproces cruciaal als twee of meer organisaties de ambitie hebben om samen te gaan. Draagvlak in en rond de organisaties, op meerdere niveaus is van wezenlijk belang, niet alleen voor het voornemen tot fusie zelf, maar ook voor het succes van de organisatie die zal ontstaan. Een goede procesgang en een goede communicatie helpen daarbij zeer. Wij hebben voor deze procesaanpak onze eigen benadering, die al vaak succesvol is gebleken. Daarbij plegen we interventies op maat, die passen bij de specifieke omstandigheden en het verloop van het proces.
  3. Projectaanpak.
    Een fusieproces is een afgerond traject, met een eind. Wij stellen niet alleen een projectplanning op voor het fusieproces, maar ondersteunen ook de projectinrichting en – uitvoering. Zodat een voorspelbaar traject mogelijk is, voorzien van een tijdpad.