06 20427581 n.mertens@inverb.nl
Selecteer een pagina

Governance


 

  • Onderwijs, van primair onderwijs tot HBO, regulier en speciaal onderwijs
  • Governance vraagstukken: toezicht en bestuur, management (met als specialisatie de  toepassing van Policy Governance®)
  • Onder meer scheiding toezicht en bestuur inhoud geven, bestuursmodellen ontwerpen en invoeren (waaronder toepassing Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur)
  • Toerusting/ scholing van toezicht en bestuur en hun onderlinge omgang
  • Coaching/begeleiding van toezichthouders/RvT en bestuurders/ CvB en algemene directies

“Wat te doen aan de keizer zonder kleren?”

Als voorbeeld: kunt u als toezichthouder of als bestuur uitleggen waarom u de laatste begroting heeft goedgekeurd en niet afgekeurd? Op basis waarvan deed u dat? Hoe weet u dat het ‘klopt’? Had het ook een andere begroting kunnen zijn die u goedgekeurd zou hebben?

Vaak beschikken toezicht of bestuur niet over een afdoend kader waarmee getoetst kan worden of de organisatie voldoet aan de verwachtingen die mogen worden gesteld. Wat is het bestaansrecht van de organisatie en wordt dat bestaansrecht ook waargemaakt? Welke prestaties moeten worden geleverd en wat moet worden vermeden in het opereren van de organisatie? Wat zou het toezicht of het bestuur niet acceptabel vinden?

“De kernvraag is: Welke resultaten worden voor wie bereikt, tegen welke kosten of relatieve waarde en wordt bij het bereiken van die resultaten vermeden wat vermeden zou moeten worden (zelfs als het zou werken)?”

Don’t ask how it is if you didn’t say how it should be!

We helpen u bij de keuze en met het inrichten van een structuur voor toezicht en bestuur. Maar die structuur maken, hoe belangrijk ook,  is in onze ogen niet de essentie.

De vraag is: hoe geeft u adequaat toezicht en bestuur een inhoudelijk repertoire? Wat is de rol en (maatschappelijke) verantwoordelijkheid van de toezichthouder? Wat die van het bestuur. En hoe maak je die verantwoordelijkheid echt waar? Hoe regelt u de omgang tussen toezicht en bestuur, met duidelijk onderscheiden rollen en rolvast gedrag? Hoe voorkomt u rolconflicten? Hoe lost u een rolconflict op?

“Een gezelschap bekwame mensen is nog geen bekwaam gezelschap”.

Wij baseren ons bij onze ondersteuning onder meer op het gedachtegoed van J Carver: Policy Governance. We gebruiken principes uit deze benadering voor u in maatwerk voor uw organisatie, passend bij uw visie. Niek Mertens van InVerb B.V.is gecertificeerd Policy Governance consultant.