06 20427581 n.mertens@inverb.nl
Selecteer een pagina

Strategisch Beleid


 

  • Strategisch beleid van een organisatie en de ontwikkeling daarvan;
  • Opstellen strategisch beleidsplan;
  • Plannen voor school- en onderwijsontwikkeling.

InVerb stelde veel strategische (meerjaren) beleidsplannen op voor onderwijsinstellingen. Zowel voor bestuurlijk en bovenschools niveau als voor aparte scholen, locaties of stafbureaus en stafdiensten. Voornamelijk in primair en voortgezet onderwijs. Het betreft integrale plannen, schoolplannen, onderwijskansenplannen, personeelsbeleidsplannen, ondernemingsplannen en plannen voor onderwijsontwikkeling.

Een strategisch plan opstellen doen we in samenwerking met u. We stellen u de juiste vragen, ondersteunen en leiden bijeenkomsten, werken plannen uit tot concept tekst. En betrekken daar in overleg met u vertegenwoordigers bij van geledingen in en rond uw organisatie