06 20427581 n.mertens@inverb.nl
Selecteer een pagina

 Workshops en teamtrainingen


 

VERZORGEN VAN WORKSHOPS, TRAININGEN EN (MANAGEMENT) TEAMDAGEN

We verzorgen op verzoek, vaak passend binnen een bredere opdracht, bijeenkomsten van een dagdeel, een dag of meerdaagse. Daarbij bereiden we het programma voor aan de hand van de doelstellingen voor de bijeenkomst, (bege-)leiden de dag of dagen en maken desgewenst een verslag en ondersteunen het vervolg.
Voorbeelden van workshops en trainingen die wij verzorgen:

  • Bijeenkomsten ontwikkeling toezicht en bestuur (al dan niet volgens Policy Goverance®)
  • Beleidsdagen management team
  • Management team dagen voor ontwikkeling eigen functioneren van het MT
  • Ontwikkeldagen stafdienst of team van experts
  • Beleidsdag(en) schoolbeleid en schoolontwikkeling (evt in kader van opstellen strategisch beleid)
  • Visie bijeenkomsten samenwerkingsverband: herijken van visie, inrichting en uitvoering, bespreken knelpunten en bijstellingen
  • Training of intervisie bijeenkomst in ontwerp van gesprekscyclus of het voeren van gesprekken (in het kader van gesprekkencyclus met medewerkers)
  • Criterium gericht interviewen