06 20427581 n.mertens@inverb.nl
Selecteer een pagina

Werken naar onderwijsbehoeften


 

Concrete invulling van Passend Onderwijs (o.a.) binnen de lessen!

Hoe kan de docent in de praktijk van de klas maatwerk voor leerlingen leveren in het onderwijskundig handelen en tegelijk overzicht houden in het klassenmanagement?

Deze vraag leidde tot de ontwikkeling van “Werken naar Onderwijsbehoeften”. Met deze werkwijze is het mogelijk onderwijsbehoeften van alle leerlingen op een gestructureerde manier in kaart te brengen en die te vertalen naar het handelen in de klas.
De werkwijze komt voort uit de praktijk van het onderwijs, en dat is zichtbaar in de ontwikkelde aanpak en bijbehorende materialen. Ook is aanpassing aan een specifieke schoolsituatie goed mogelijk.

WnO is ontwikkeld in het voortgezet onderwijs door Arentheem College en InVerb samen.

Lees meer…