06 20427581 n.mertens@inverb.nl
Selecteer een pagina

 Werken met competenties


 

“Hoezo vallen competenties van mensen te managen”….?”

Wij hebben veel ervaring met het opstellen van competenties, competentieprofielen en het begeleiden van het werken daarmee. Daarbij bespreken we met u welke visie u daarbij heeft. Wat wilt u bereiken in het werken met competenties? Hoe legt u de relatie tussen het bestaansrecht van uw organisatie en de toekomst, de doelen van de organisatie en de competenties van medewerkers? Op basis van uw visie, maken we de uitwerking van competenties graag concreet, in termen van waarneembaar gedrag. Tastbaar en praktisch werken met competenties: goed voor de medewerker, goed voor de organisatie! Desgewenst passen we het werken met competenties toe binnen de gesprekscyclus. InVerb heeft daarin bewezen successen georganiseerd.